Tvorba www stránek

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání: kombinovaná (prezenční 60h/distanční 20h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí Teams.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které mají základní uživatelské zkušenosti s prací s počítačem (zpracování textu, práce s obrázky, ukládání dokumentu do složek), a chtějí zvládnout postupy vytvoření komplexních internetových stránek s navigací, které lze umístit na internetu.

Vstupní požadavky
 • základní znalost obsluhy osobního počítače
Základní charakteristika kurzu

Účastníci zvládnou vytvoření sady html dokumentů, které umožní prohlížečům na internetu zobrazit obsah, který chtějí účastníci veřejnosti nebo zvolené cílové skupině prezentovat. Pozornost bude zaměřena na zvládnutí klíčových tagů (příkazů), které užívá jazyk html5.

Dále účastníci zvládnou vytvoření souboru, v kterém nastaví vlastnosti všem částem obsahu, které chtějí zobrazit na internetu. Tyto vlastnosti např. umožní, aby všechny nadpisy byly tučné a modré, aby obrázky byly umístěny na zvoleném místě, atd.

Učební plán kurzu
 1. Úvod do tvorby Internetových stránek
 2. Úvod do jazyka HTML
 3. Formátování textu
 4. Barvy a obrázky na stránkách
 5. Seznamy a tabulky
 6. Hypertextové odkazy
 7. Formuláře
 8. Kaskádové styly (CSS)
 9. Rozložení stránky (layout)
 10. Java Script – základní nástroje
 11. PHP – úvod do tvorby skriptů
 12. Redakční systémy – základní přehled
 13. Ladění stránek
 14. Umístění vytvořených stránek na Internetu
 15. Údržba Internetových stránek
 16. Tvorba stránek pod vedením lektora
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují komplexní internetové stránky s navigací, které budou umožňovat přepínání mezi pěti sekcemi stránek. Vytvořené stránky budou obsahovat sadu prvků, které stanoví lektor.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen praktickou zkouškou, která bude mít tři části: (1) text; (2) prezentace a obhajoba vlastních stránek; (3) zpracování stránek dle zadání lektora. Úspěšní účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností.